Hamnen

All information angående hamn och båtplatser finns på Hjo Kommuns hemsida

Bilder från förr och den nya södra piren

Bomupptagningen 29 Okt 2016

Artikel om prishöjningen av båtplatser

Kranavgift hos HSS m.m. 2017


Kranlyft


Båt under 3 ton                   300:-                   (200:-)


Båt 3 – 4 ton                       350:-                   (250:-)


Båt 4 – 5 ton                       400:-                   (300:-)


Traktorhyra


Traktorhyra                         200:-                   (150:-)Bankgiro 387-6893


Vid inbetalning över bankgiro senast 2017-03-31 gäller avgifter inom parentes ovan.


 


Betalning


Ange som meddelande för betalning följande förkortning:


Kranlyft vår                   Kv


Kranlyft höst                 Kh


Traktorhyra vår              Trv


Traktorhyra höst            Trh