Bli Medlem

Bli medlem enkelt via swisch.


Swishnummer 123 197 18 52

Under noteringar skriver du ditt namn, adress och mail.


Sätta in 200 kronor på bg 5113-4393 eller bankkonto 8354-3 03148288-8


Ange namn, adress, personnummer, telefon och mailadress